?>

Geologia złożowa

 • Projekty robót geologicznych,
 • Dokumentacje geologiczne złóż kopalin
  we wszystkich kategoriach ich rozpoznania,
  wraz z określeniem jakości surowców,
 • Prace poszukiwawcze i rozpoznawcze,
 • Analizy inwestycyjne złóż, doradztwo techniczne,
 • Raporty o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięć polegających naeksploatacji kruszywa,
 • Projekty zagospodarowania złóż,
 • Wnioski koncesyjne na eksploatację kopalin,
 • Plany ruchu zakładów górniczych,
 • Obsługa geologiczno-miernicza kopalni odkrywkowych, kierowanie ruchem kopalni
 • Reprezentowanie Przedsiębiorcy przed organami nadzoru górniczego i geologicznego

Bezpieczeństwo

Przejrzysta oferta

Stały kontakt

Doświadczony personel