Ważniejsze realizacje - Geomorr

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ważniejsze realizacje

 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrogeologiczna dla zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej – stadium Koncepcji Programowej i Projektu Budowlanego dla zadania „Rozbudowa drogi krajowej Nr 74 do parametrów drogi 2 – jezdniowej, klasy ekspresowej na odcinku: Przejście przez Kielce (Kielce S7 węzeł Kostomłoty – DK 73 węzeł Kielce)” – jako lider konsorcjum.


 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla potrzeb rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni ścieków w Raciborzu.


 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla ustalenia warunków posadowienia wieży szybowej szybu 1 Bzie i obiektów budowlanych Zakładu Górniczego KWK „ZOFIÓWKA" w Jastrzębiu Zdroju.


 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla ustalenia warunków posadowienia Centrum Handlowo-Usługowego „AQUABELLA” w Pile oraz opinia sozologiczna określająca poziom zanieczyszczeń gruntu i wód na terenie projektowanej inwestycji.


 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla ustalenia warunków posadowienia na potrzeby projektu: „Budowa stacji przelewania surówki w ramach wdrożenia kadzi Torpedo w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków”.


 • "Opracowania geologiczne na potrzeby budowli hydrotechnicznych: usuwanie skutków powodzi 2010, projekty rozbudowy i oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych, koncepcje zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie województw: opolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego"


 • Kompleksowa obsługa geologiczna projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasta Tarnów oraz modernizacja rurociągów magistralnych”.


 • "Kompleksowa obsługa geologiczna zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Reden i Wypandów"


 • "Kompleksowa obsługa geologiczna zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl., dzielnica Jedłownik i Karkoszka"


 • "Kompleksowa obsługa geologiczna zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Marklowice, część zachodnia"


 • "Kompleksowa obsługa geologiczna zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce - sołectwo Czyżowice"


 • "Kompleksowa obsługa geologiczna zadania: Budowa kanalizacji w Radlinie, dzielnica Biertułtowy i obszary"


 • "Kompleksowa obsługa geologiczna zadania: Budowa kanalizacji w Żorach"


 • "Kompleksowa obsługa geologiczna zadania: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom"


 • "Kompleksowa obsługa geologiczna zadania: Modernizacja gospodarki ściekowej Gliwice – Czechowice"


 • „Kompleksowy nadzór geotechniczny nad wykonywanymi pracami ziemnymi i fundamentowymi Centrum Dystrybucyjnego Rossmann w Pyskowicach”


 • Kompleksowa obsługa geologiczna zadania „Modernizacja i przebudowa  ul. Rybnickiej w Żorach”.


 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru-geotechnika dla tematu „ Projekt i rozbudowa drogi krajowej Nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka od km 324+772 do km 386+000”


 • "Nadzór nad robotami geologicznymi na terenie Elektrowni Rybnik dla potrzeb zadania Budowa Zielonego Bloku"


 • "Opracowania geologiczno-złożowe na potrzeby zakładów górniczych na terenie Zbiornika Racibórz"

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego